• פורום ארגוני החיילים הבודדים

דיור לקראת ולאחר השחרור- משרד הבינוי והשיכון

על מנת לסייע לעולים חדשים בקליטתם בארץ, מעניק משרד הבינוי והשיכון לזכאים קצבת שכר דירה. בין הזכאים נמצאת אוכלוסיית החיילים הבודדים המשוחררים, חייל בודד הינו עולה יחיד, המשרת בצבא או בשירות לאומי והוכר כ"חייל בודד" על ידי הצבא ועל ידי משרד העלייה והקליטה. 

שימו לב-

  • לאחר השחרור מצה"ל או מהשירות הלאומי, עליכם לפנות לאחת מחברות ההרשמה לסיוע בדיור לשם קבלת המשך סיוע בשכר דירה.
  • עולה ששירת בצה"ל או בשירות הלאומי ועברו 5 שנים מהתאריך בו קיבל מעמד עולה, זכאי להארכה של מתן הסיוע לתקופה זהה לתקופה שבה הוכר כחייל בודד, אך לא יותר מ-36 חודשי שירות.

לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר משרד הבינוי והשיכון