• פורום ארגוני החיילים הבודדים

דיור במהלך השירות - משרד הבינוי והשיכון

על מנת לסייע לעולים חדשים בקליטתם בארץ, מעניק משרד הבינוי והשיכון לזכאים קצבת שכר דירה. בין הזכאים נמצאת אוכלוסיית החיילים הבודדים, חייל בודד הינו עולה יחיד, המשרת בצבא או בשירות לאומי והוכר כ"חייל בודד" על ידי הצבא ועל ידי משרד העלייה והקליטה. סך הסיוע לו זכאי החייל הינו 402 ש"ח לחודש.

תקופת הזכאות לסיוע כ"חייל בודד" הינה בגין התקופה בה הוגדר כ"חייל בודד". הסיוע יינתן מדי חודש באופן אוטומטי במהלך השירות (אין צורך להגיש בקשה לסיוע).

שימו לב-

  • מתן הסיוע מותנה בכך שמשרד העלייה והקליטה העביר אף הוא קצבה בגין אותו חודש.
  • חיילים בשירות פעיל בלבד: יש לפנות למשרד העלייה והקליטה בדוא"ל shaulg@moia.gov.il.
  • לאחר השחרור מצה"ל או מהשירות הלאומי או שהשתנה מעמדו של העולה ואינו מוגדר עוד כחייל בודד, עליו לפנות לאחת מחברות ההרשמה לסיוע בדיור לשם קבלת המשך סיוע בשכר דירה.
  • עולה ששירת בצה"ל או בשירות הלאומי ועברו 5 שנים מהתאריך בו קיבל מעמד עולה, זכאי להארכה של מתן הסיוע לתקופה זהה לתקופה שבה הוכר כחייל בודד, אך לא יותר מ-36 חודשי שירות.

לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר משרד הבינוי והשיכון