• פורום ארגוני החיילים הבודדים

לימודים- משרד העלייה והקליטה

משרד העלייה והקליטה מעניק באמצעות המינהל לסטודנטים עולים מלגות לימודים סיוע אישי, אקדמי וחברתי.

שימו לב, לצורך קבלת הסיוע ממינהל הסטודנטים יש להגיש בקשה באתר בתחילת כל שנת לימודים/ סמסטר. 

***

לפרטים נוספים-

אתר המינהל לסטודנטים עולים 

מוקד המידע הטלפוני  2994* בימים א' עד ה' בין השעות 08:30 עד 16:00.

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות למינהל לסטודנטים עולים בדואר האלקטרוני: students@moia.gov.il