• פורום ארגוני החיילים הבודדים

מלגות- משרד העלייה והקליטה

המינהל לסטודנטים עולים מעניק סיוע כספי הניתן לסטודנט העולה ע"י מינהל הסטודנטים כולל כמה מרכיבים:

  • מענק שכר לימוד- המינהל לסטודנטים עולים מסייע בשכר הלימוד בהתאם לתקן המסלול בו לומד הסטודנט. היקף הסיוע ייקבע ע"פ משך הלימודים הרשמי.
  • מלגות מיוחדות- יוצאי אתיופיה, בוכרה וקווקז זכאים לסיוע מיוחד.

***

לפרטים נוספים-

אתר משרד העלייה והקליטה

תנאי הזכאות לסיוע ממינהל הסטודנטים

ליצירת קשר עם מינהל הסטודנטים