• פורום ארגוני החיילים הבודדים

סיוע כלכלי במהלך השירות- משרד העלייה והקליטה

בנוסף על המענק החודשי שמקבל החייל הבודד העולה מצה"ל, הוא זכאי גם למענק חודשי מטעם משרד העלייה והקליטה בתנאי הבא: ביום גיוסו לא חלפו 5 שנים מאז עלייתו (חייל עולה מאתיופיה - עד 10 שנים).

המענק משולם לעולה פעם בחודש. לשם כך החייל יפנה למשרד העלייה והקליטה הקרוב אליו, יציג תעודה מזהה ויחתום על בקשת תשלום המענק שישולם אחת לחודש ישירות לחשבונו בבנק.

***

לפרטים נוספים-

אתר משרד העלייה והקליטה 

הסיוע לחיילים בודדים