• פורום ארגוני החיילים הבודדים

מיצוי זכויות לקראת ולאחר השחרור - המרכז לחיילים בודדים ע"ש מייקל לוין