• פורום ארגוני החיילים הבודדים

דיור לקראת ולאחר השחרור- המרכז לחיילים בודדים ע"ש מייקל לוין