• פורום ארגוני החיילים הבודדים

דיור במהלך השירות- המרכז לחיילים בודדים ע"ש מייקל לוין