• פורום ארגוני החיילים הבודדים

משרד העלייה והקליטה

משרד העלייה והקליטה אחראי לסיוע הניתן על ידי מדינת ישראל לעולים ולתושבים חוזרים המגיעים ארצה.

החל מאוקטובר 2013 המשרד הוא גם האחראי על תהליכי עידוד העלייה לישראל והמשכם ברצף הקליטה, לרבות יצירת קשר עם העולה עוד בשלב ההתעניינות, בטרם העלייה ארצה, וסיוע ומעקב אחרי העולים, משלב ההתארגנות הראשונית ועד קליטתם והשתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. הסיוע בקליטה נעשה בגישה של דיאלוג ושיתוף פעולה עם העולים, גופים הרלוונטיים וארגוני העולים, תוך יחס אישי לכל עולה ותושב חוזר.

אוכלוסיית היעד: כל מי שהוכר ע"י צה"ל כחייל בודד מובהק ( עולה, בן עולים, קטין חוזר, אזרח עולה או תושב חוזר) והתגייס לשירות חובה בתוך תקופת הזכאות.

***

לפרטים נוספים-

אתר משרד העלייה והקליטה 

הסיוע לחיילים בודדים