• פורום ארגוני החיילים הבודדים

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתים

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוא משרד ממשלתי בישראל שתפקידו להבטיח לכלל הציבור מתן שירותי רווחה, שהוגדרו בחוק לאוכלוסיות שונות, ולפקח על מתן שירותים אלה.

בין היתר מפעיל המשרד את תוכנית יתד- התוכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון. 

אוכלוסיית היעד: בני נוער, צעירות וצעירים, הנתונים על רצף מצבי המצוקה, הסיכון והסכנה.

***

לפרטים נוספים-

תוכניות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים