• פורום ארגוני החיילים הבודדים

מיצוי זכויות לקראת ולאחר השחרור - כנפיים

תוכנית "כנפיים" מעניקה לכל חייל לקראת השחרור או לאחר השחרור סיוע במיצוי הזכויות שלו לזמן שירותו הצבאי או לאחר השחרור, זאת בנושאים מגוונים כגון: סיוע בשכר דירה, סיוע מול רשויות הממשלה, סיוע פרטני מול חברות שונות וכו'.

***

לפרטים נוספים

1800-30-30-40

info@wings.org.il 

  • כנפיים