• פורום ארגוני החיילים הבודדים

מלגות - כנפיים

תוכנית "כנפיים" מעניקה מידי שנה מלגות סיוע לפי תרומות ייעודיות לאוכלוסית החיילים הבודדים העולים המשוחררים.

***

לפרטים נוספים

1800-30-30-40

info@wings.org.il 

  • כנפיים