• פורום ארגוני החיילים הבודדים

העשרה לקראת ולאחר השחרור-- נפש בנפש

"נפש בנפש" מקיימת לאורך כל השנה מגוון של אירועים חברתיים לבודדים המשוחררים. 

  • נפש בנפש