• פורום ארגוני החיילים הבודדים

קשר עם המשפחה - נפש בנפש

צוות "נפש בנפש" מקיים קשר מול הוריי החיילים הבודדים לאורך שירותם הצבאי. 

  • נפש בנפש