• פורום ארגוני החיילים הבודדים

קשר עם המשפחה - יחד למען החייל

"יחד למען החייל" מםעילה את תוכנית "מתגעגעים הביתה" שבה כל חייל בודד שהוריו מתגוררים בחו"ל זכאי למימון טיסה לביקור בית אחת לשירות. בשנת 2017 הוטסו כ- 1300 חיילים בודדים לביקורי בית. למימוש הזכאות יש לפנות למערך הת"ש ביחידה.

***

לפניות בנושא כרטיסי טיסה-

072-2702073 

pniyot@awis.org.il

  • יחד למען החייל