• פורום ארגוני החיילים הבודדים

אירוח - נפש בנפש

נפש בנפש עורכת התאמה בין משפחות מארחות לחיילים בודדים.

  • נפש בנפש